FanShot

Nick Diaz làm Mike Perry hạnh phúc.

+

Mike Perry đang xuống bãi, cho đến khi hắn gặp người của tôi Nick Diaz thì mọi thứ đều ổn với thế giới. Thằng khốn may mắn!